News
HomeNews
 

De speech van de ambassadeur tijdens het avondevenement ter gelegenheid van de 71e Onafhankelijkheidsdag

Posted on : 28-08-2017 | Back | Print

Toespraak door H.E. Venu Rajamony, Ambassadeur van India in Nederland, ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de onafhankelijkheid van India, tijdens het speciale evenement georganiseerd door de Ambassade van India en de

Netherlands India Association (NIA),

15 augustus, 2017, Den Haag

Het is met grote vreugde en trots dat ik hier voor u sta bij deze speciale gebeurtenis, die gezamenlijk door de Ambassade van India, de Netherland India Association en andere vertegenwoordigende organisaties wordt georganiseerd ter gelegenheid van de 71ste verjaardag van de onafhankelijkheid van India.

Ik dank de excellenties, edelachtbare Burgemeester van Den Haag, de Secretaris Generaal van het Ministerie van Buitenlandse zaken, de Ambassadeurs, hun echtgenoten en alle anderen die hier zijn gekomen om deze avond gedenkwaardig te maken. Dit is het vijfde jaar dat de NIA verschillende organisaties bij elkaar heeft gebracht om de Onafhankelijkheidsdag in dit format te vieren. Dit is eerste keer dat de Ambassade zich bij dit initiatief aansluit. Deze samenkomst is heel omdat dit jaar een speciaal jubileum is. We zijn sinds 70 jaar onafhankelijk en het is ook 70 jaar geleden dat de diplomatieke betrekkingen tussen India en Nederland werden gevestigd. De NIA vertegenwoordigt het volk van Nederland en India.

Het was het volk van India dat voor de vrijheid van Indiaie vocht en won. Het zijn zij die deze vrijheid meer dan 70 jaar hebben beschermd en het zijn zij die het lot van de natie in de toekomst zullen begeleiden.

De deelname van de Nederlanders in deze viering is in bijzonder van belang aangezien de Ambassadeur van Nederland één van de drie Ambassadeurs was die op dat historisch moment in Delhi was toen de Britse vlag werd gestreken en de Indiase vlag werd gehesen, toen onze eerste Minister President, Pandit Jawaharlal Nehru zijn beroemde toespraak gaf in de Centrale Zaal van het Parlement toen de klok middernacht sloeg uur.

Dames en heren, in deze toespraak zei Minister President : “Er komt een ogenblik, wat maar zelden in de geschiedenis gebeurt, dat wij vanuit het oude naar het nieuwe stappen, dat een tijdperk eindigt, dat de ziel van een natie, lang onderdrukt, uiting vindt.” Hij zei ook, “de prestatie die wij vandaag vieren, is slechts een stap, een opening naar mogelijkheden, naar grotere triomfen en prestaties die ons te wachten staan. Zijn wij moedig genoeg en verstandig genoeg om deze mogelijkheid aan te grijpen en de uitdaging van de toekomst te aanvaarden?

Jubilea zijn gelegenheden te kijken waar we staan. Waar begon India? Waar is het nu? Wat is er nog te overbruggen?

In mijn optiek, het consolideren van India’s eenheid en integriteit, een succes maken van het experiment een natie te bouwen, de belangrijkste prestatie van India. Het is bekend dat India een land met enorme diversiteit is, een subcontinent samengevoegd tot één natie. Elke bestaande godsdienst in de wereld is aanwezig in ons land. Er worden meer dan honderd verschillende talen en 1600 dialecten gebruikt in het dagelijks leven. Elke staat heeft zijn eigen cultuur, geschiedenis, voedsel, kleding en tradities.

India is wanhopig arm geboren, temidden van afsplitsing, een bloedbad onder de gemeenschap en één van de grootste vluchtelingenbewegingen in de geschiedenis. Meer dan 6 miljoen mensen kwamen van Pakistan naar India. De koloniale macht maakte het er ook niet gemakkelijker op. Gebieden onder direct bewind werden gescheiden op basis van godsdienst en aan 562 Prinselijke staten of koninkrijken werd de kans geboden onafhankelijk te zijn of te kiezen voor India of Pakistan. Na 70 jaar onafhankelijkheid, kunnen wij met vertrouwen zeggen dat 1.3 miljard persoen tot één sterke natie aaneengesmeed zijn.

Ten tweede. India is trots de grootste democratie in de wereld te zijn. De eerste taak die het nieuwe land op zich nam was een Grondwet aan te nemen welke zich tot doel stelt het voor alle burgers borgen van: sociaal-economische en politieke rechtvaardigheid, en waarborgen van vrijheid van gedachte, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van overtuiging, vrijheid van geloof en verering.

67 jaar na de aanvaarding en na 70 jaar van de onafhankelijkheid, staat de Indiase Grondwet fier overeind. De instituties die erdoor zijn ontstaan, zoals zoals de onafhankelijke rechtelrijke macht, de autonome Verkiezingscommissie, de vrije pers en de levendige burgerlijke maatschappij, zijn onze trots en pijlers waarop onze democratie rust. India heeft 16 algemene parlementsverkiezingen gehad. Terwijl overheden zijn veranderd, is de uitslag nooit in twijfel getrokken. In Europa zijn er landen die aan militaire heerschappij en ontwrichting van grondwetten zijn bezweken. In India is dit nooit voorgekomen. Vrienden, tijdens de laatste verkiezing die in 2014 werden gehouden was er spraken van een van rond de 840 miljoen mensen. Hiervan stemden 551 miljoen mensen met gebruik van elektronische stemmachines.

Ten derde, de 50 jaar onder koloniaal bewind vóór onafhankelijkheid was het economische groeipercentage van India 0% tot 1%. In het laatste decennium heeft ons groeipercentage een gemiddelde van rond 8%, wat ons tot de snelst groeiende grote economie van de wereld maakt. Het IMF schat dat India in 2017-18 7.2% zal groeien en in 2018-19 met 7.7%. Dat wat in 1947 een wanhopig arm land was, is vandaag de derde grootste economie in de wereld in de termen van koopkrachtpariteit met een BBP van US$ 7.2 triljoen en US$ 2.7 triljoen in nominale termen. Ons jaarlijks inkomen per hoofd van de bevolking is 27 keer vermenigvuldigd. Het aantal personen onder de armoedegrens is van meer dan 60 % gedaald naar minder dan 25 %. De levensverwachting is verdubbeld. De geletterdheid is van 18 % toegenomen tot 74 %.

In de eerste jaren van onafhankelijkheid moesten wij overleven met behulp van giften en dankzij de invoer van graansoorten vanuit rijke landen. Tegenwoording produceren wij niet alleen genoeg om onszelf te voeden, maar voeren we het ook uit. India is de op één na grootste producent in de wereld van tarwe, rijst, fruit, groenten, suikerriet en oliehoudende zaden. Zij is de grootste producent van melk, peulvruchten, kruiden, thee en cashewnoten. In 1947 India had nauwelijks enige noemenswaardige industrie. Tegenwoordig behoort India tot de top tien van de maakindustrie van de wereld.

Ons ruimteprogramma heeft in februari van dit jaar met één enkele raket een recordaantal van 104 satellieten gelanceerd, inclusief een Nederlandse sateliet van de Technische Universiteit Delft. Niet alleen hebben wij de maan bereikt, wij hebben ook Mars bereikt. Als één van vier landen ter wereld. Dit werd bewerkstelligd in de allereerste poging en tegen lagere kosten dan de productiekosten van de Hollywood film `Gravity’.

Als u denkt dat Indie alleen succes heeft op het gebied van economie en technologie, laat ik u dan melden dat wij onderwijs en onze kinderen niet veronachtzamen. India heeft de grootste regeling van middagmaaltijden voor studenten, die 10 miljoen kinderen in meer dan 1 miljoen scholen voeden.

Tot slot blijven de Indiase cultuur en de traditionele kennis een groeiend aantal liefhebbers over de wereld bereiken. Indiaas eten, yoga, traditionele geneeskunde, muziek, dans en film zijn overal gekend. Nederland alleen heeft rond de 160 Yogascholen en 100 Indiase restaurants. Elk jaar produceert India het grootste aantal speelfilms ter wereld, meer dan Hollywood.

Vrienden, ik heb in detail uitgeweid over deze prestaties, maar ik doe dit met nederigheid. Ik ben me ervan bewust en India erkent dat er nog een flinke afstand af te leggen is.

Wij zijn ons ervan bewust dat er weinig ruimte voor zelfgenoegzaamheid is. De kracht van om het even welke democratische maatschappij ligt in zijn capaciteit tot introspectie, fouten te erkennen, de koers bij te stellen en prioriteiten opnieuw te rangschikken.

Minister President Narendra Modi heeft het volk opgeroepen om in 2022 een Nieuw India te maken, vrij van armoede, vrij van vuil, vrij van corruptie, vrij van terrorisme, vrij van het kastestelsel en vrij van conflicten tussen verschillende gemeenschappen. De overheid heeft met enorm energie en enthousiasme een aantal vlaggeschipregelingen gelanceerd zoals Schoon India, Schone Ganges, Smart cities, Make in India, Startup India, Save Daughter, Educate Daughter.

Deze inititatieven openbaren de gebieden waarvan wij denken dat India het nog veel beter en tegelijkertijd het zelfvertrouwen dat wij India binnen zo’n korte tijdspanne kunnen veranderen.

Dames en heren, India nadert haar 71e Onafhankelijkheidsdag met gepaste trots en vertrouwen in de toekomst. Wij zijn één van de jongste naties in de wereld. India’s diversiteit en de lange traditie van tolerantie en pluralisme vormen het belang van het gedachtengoed van India en wij zijn vastbesloten dat te allen tijd te behoeden en te koesteren.

India is een land dat altijd open naar de wereld is geweest en iedereen van het buitenland in ons midden heeft verwelkomd. Onze strijd voor vrijheid was niet alleen een strijd om onszelf bevrijden maar om alle onderdrukte mensen overal ter wereld te bevrijden. Ons succes en onze prestaties zijn niet alleen voor ons voordeel maar voor de hele wereld. Onze voorouders hebben ons geleerd Loka Samasta Sukhino Bhavantu: (Everyone should stay happy). Als we het mantra ‘Shanti’ (Vrede) uitspreken, bidden wij niet alleen voor mensen maar voor elk levend schepsel met inbegrip van planten en Moeder Aarde zelf.

India gelooft dat het een bijdrage kan en moet leveren bij het aanpakken van de uitdagingen waarmee de wereld geconfronteerd wordt, of het nu armoede is, terrorisme, klimaatverandering, het aanpakken van natuurrampen en wereldrampen. Het staat klaar om met de rest van de wereld samen te werken en verzet zich tegen alle inspanningen om mensen in te verdelen door de bouw van smalle plaatselijke muren.

Bij het bereiken van 70 jaar, zijn wij opgetogen dat onze vriendschap met het volk en de Nederlandse overheid almaar sterker is geworden. Wij delen gemeenschappelijke waarden en zijn toegewijd aan de zelfde nationale en internationale doelstellingen. Onze betrekkingen staan op het punt in de toekomst nog grotere hoogten te bereiken. India biedt Nederland een reusachtige economische kans. Nederland heeft belangrijke sterke punten op die gebieden waar India de grootste behoeften heeft.

Een speciale brug die de twee landen verbindt is de Indiase gemeenschap in Nederland. De leden van deze gemeenschap zijn hoog opgeleid, hardwerkend , respectabel en goed geïntegreerd in lokale gemeenschappen. Ik groet hen en breng hulde aan hun succes en prestaties. Ik spoor hen aan hun uiterste best te doen voor de economie van dit land en welzijn van het volk.

Edelachtbare burgemeester mevrouw Pauline Krikke, ik verzeker u dat de Indiase gemeenschap evenals de Indiase overheid klaar staan om u te versterken bij al uw inspanningen en zij steunen u op elke mogelijke manier.

Jai Hind (Leve India)

Go to Top | Back | Print

Latest News